Priznanje “Zvone” dodjeljuje se odgajateljima_icama u sustavu alternativne skrbi za djecu u znak zahvalnosti, prepoznavanja i vrednovanja njihovog osobitog doprinosa životima djece i mladih s iskustvom života u alternativnoj skrbi.

Ilustracija: Romana Glavurdić

Ciljevi:

1. Očuvanje sjećanja na Zvonimira Tonšetića i njegov značajan doprinos životima djece i mladih s kojima je radio unutar SOS Zajednica mladih, Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac

2. Odavanje zahvale i priznanja odgajateljima koje su sami korisnici alternativne skrbi prepoznali kao pozitivne osobe koje su značajno utjecale na njihov život

3. Afirmiranje rada odgajatelja unutar sustava alternativne skrbi u javnosti.

Koordinacijski odbor

Priznanje je inicirao SUKUS, obrt za savjetovanje i poduku, a njime upravlja Koordinacijski odbor priznanja „Zvone“ kojeg čine četiri stručnjaka u području alternativne skrbi (prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Anja Mirosavljević, dr. sc. Toni Maglica i dr. sc. Sunčana Kusturin) i dvije osobe s iskustvom života u alternativnoj skrbi (Kruno Topolski i Damir Barto). Koordinacijski odbor donosi odluke konsenzusom.

Odbor korisnika

Odbor korisnika imenuje Koordinacijski odbor, a sastavljen je od 8 osoba s iskustvom života u alternativnoj skrbi. Odbor čine 2 člana Koordinacijskog odbora (od toga najmanje jedna osoba s iskustvom života u alternativnoj skrbi) i 6 mladih koji imaju iskustvo života u alternativnoj skrbi.

Nominacija

Prijedlog za dodjelu Priznanja može podnijeti jedna ili više osoba s iskustvom života u skrbi. Njihovu prijavu mogu kroz dodatnu dokumentaciju (npr. pismo potpore) poduprijeti stručnjaci i pravne osobe u sustavu alternativne skrbi.

Prijavu čini pisana ili snimljena izjava osobe/a s iskustvom života u skrbi u kojoj izjavljuje da je sadašnji ili bivši korisnik/ca sustava alternativne skrbi za djecu i obrazlaže zbog čega je predloženi odgajatelj/ica zaslužio/la priznanje, odnosno na koji način je osoba koju kandidira pozitivno utjecala na njegov/njezin život. Materijali u prijavi mogu biti u pisanom obliku ili u obliku snimljene video izjave, a uz njih mogu biti priloženi i drugi kreativni materijali predlagatelja (pjesma, crtež....).

Uz prijavu prilaže se i ispunjen obrazac s osnovnim podacima o predlagatelju, nominiranom odgajatelju, osobama koje podupiru prijedlog i informacije o korištenju podataka i materijala iz nominacije

Prijava se dostavlja putem e-maila (priznanjezvone@gmail.com) ili poštom (SUKUS, Kvaterkinova 154f, 10 000 Zagreb)Prihvaćanje nominacije

Po primitku svih prijava Koordinacijski odbor kontaktira sve nominirane kandidate/inje i poziva ih da prihvate ili odbiju nominaciju. U slučaju prihvaćanja nominacije kandidati potpisuju izjavu kojom jamče da ispunjavaju kriterije za dodjelu Priznanja.

Koordinacijski odbor zadržava pravo provjere navedenih kriterija.

Kandidat/inja koji/a ne ispunjava kriterije bit će izuzet/a iz daljnje procedure.Izbor

Izbor odgajatelja vrši Odbor korisnika. Svaki član Odbora korisnika ocjenjuje svaku prijavu i kreira rang listu prijava, odnosno poredak kandidata/kandidatkinja. Nakon toga, Odbor korisnika provodi intervju sa tri kandidata_inje koji su dobili najviše bodova, osobom koja ga/ju je nominirala i s dvije osobe koje su navedene u prijavi da mogu svjedočiti o predloženom kandidatu. Intervju se vodi prema unaprijed pripremljenom protokolu i kreira se bilješka o provedenom intervjuu.

Odbor korisnika diskutira o kandidatima/kandidatkinjama koji su zauzeli prva tri mjesta i donosi odluku konsenzusom.Priznanje

Svi nominirani odgajatelji koji zadovoljavaju kriterije za dobivanje Priznanja dobivaju potvrdnicu kojom se potvrđuje da su bili nominirani.

Svake godine dodjeljuje se u pravilu jedno Priznanje, a iznimno mogu se dodijeliti dva Priznanja. Ista osoba Priznanje “Zvone” može dobiti samo jednom.

Priznanje se sastoji od pisanog priznanja, tiska se na posebom papiru A4 formata i uručuje u mapi. U slučaju osiguravanja sponzorske podrške dobitniku Priznanja može se dodijeliti i sponzorska nenovčana nagrada.Dodjela priznanja

Dodjela Priznanja organizira se jednom godišnje, a dobitnicima se Priznanje uručuje na svečanoj dodjeli koja se organizira u pravilu u Karlovcu na dan rođenja Zvonimira Tonšetića (10. siječnja).Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje nominacija 2021.

Obrazac prijave

NAPOMENA: Poziv i obrazac se automatski skidaju na računalo i nije ih moguće preuzeti preko mobitela.

Pokrovitelji:

Sponzori: